Warning: Undefined variable $output in /home/platne/serwer205925/public_html/press.suwalki.pl/wp-content/themes/eclectica/functions/eclectica-functions.php on line 394

Akcjonariat – ogłoszenia

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE „PRESS” SPÓŁKA AKCYJNA

Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – data wpisu 05.01.2004 r.

KRS:0000185965, NIP:8441003658, REGON:790170492

Siedziba spółki i dane teleadresowe:
ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 54 64
fax: 87 565 01 27
email: poczta@pipress.suwalki.pl
strona www: press.suwalki.pl

WŁADZE SPÓŁKI:
Zarząd:
Antoni Witkowski – Prezes Zarządu
Bartosz Słabiński – Wiceprezes Zarządu

Organ nadzoru:
KRYSTYNA SŁABIŃSKA – Przewodniczący Rady Nadzorczej
TERESA BARBARA WITKOWSKA – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
MARZENNA TARASZKIEWICZ – Członek Rady Nadzorczej
ANETA TRUSZKOWSKA – Członek Rady Nadzorczej
SŁAWOMIR ZDANIUK – Członek Rady Nadzorczej
Prokura: Florian Słabiński

INFORMACJA O STRUKTURZE WŁAŚCICIELSKIEJ
Kapitał zakładowy:
Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.200.000,00 zł i podzielony jest na 12000 akcji w cenie nominalnej 100 zł za jedną akcję.
Nazwa serii akcji – B
Liczba akcji w danej serii – 12000
Akcje nie są uprzywilejowane

Struktura własności:
Forma prawna: osoby fizyczne – Ilość podmiotów: 2 – Ilość posiadanych akcji: 12000 – Wartość akcji (PLN): 1200000 – % udział – 100%

29.05.2020 r.
1. Uchwała w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję 2020-2024.
Uchwala-w-sparwie-powolania-Zarzadu.pdf

01.07.2020 r.
2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Porzadek-Obrad.pdf

31.07.2020 r.
3. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Protokol-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia.pdf

22.09.2020 r.
4. Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
Uchwala-w-sparwie-wyboru-podmiotu-prowadzacego-Rejestr-Akcjonariuszy.pdf

25.09.2020 r.
5. Zawarcie umowy z wybranym podmiotem o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.

23.09.2021r.
6. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

14.09.2022r.
7. Zarząd Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „PRESS” S.A. w Suwałkach ul. Piaskowa 7 informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21.09.2022 r. w Kancelarii Notarialnej Bożenny Bieńczyk przy ulicy Noniewicza 53 w Suwałkach o godzinie 14:00
7. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia